Max info

Een nieuwe seizoen vol activiteiten en 30 jaar Vmax Club Belgium !!

 

Beste vmax leden en vrienden,

Vergeef ons dat we enorm enthousiast zijn, maar na bijna twee jaar van Corona ellende en annuleren van activiteiten, kijken we uit naar een nieuw seizoen en indien er geen virus toestanden roet in het eten gooien, belooft het een geweldig jaar te worden

 

De kalender staat on line !  Alle data zijn geprikt en voor de internationale meetings hebben we ook reeds enkele bevestigde data.  Jullie zullen bemerken dat de "Nationale ritten" nog niet ingevuld zijn en we doen dan ook een warme oproep naar alle leden om eens een rit te organiseren, zodat we opnieuw een stukje onbekend België ontdekken.

Schrik voor de organisatie ??  Hoeft niet ; het hele bestuur staat klaar om jullie te helpen.

Tenslotte hebben we dit jaar EINDELIJK  onze langverwachte INTERNATIONALE VMAX meeting, in september, en meer nog we vieren de 30ste verjaardag van de club.  Het kan niet meer op dit jaar !  Laat ons een gezond, veilig en plezierig seizoen tegemoet gaan !!

 

Tot gauw,

 

 

 

Marc Op de Beeck

Vmax Club Belgium

en het bestuur : Danny, Tom, Adrienne, Ann, Jo, Patje & Alain

 

Une nouvelle saison pleine d'activités et les 30 ans du Vmax Club Belgium !


Chers membres et amis de vmax,Pardonnez-nous d'être trop enthousiastes, mais après presque deux ans de malheurs de Corona et d'activités annulées, nous nous réjouissons d'une nouvelle saison et si aucune condition virale ne vient la gâcher, cela promet d'être une grande année.

Le calendrier est également en ligne !  Toutes les dates ont été fixées et pour les réunions internationales, nous avons également quelques dates confirmées.  Vous remarquerez que les "ballades nationales" ne sont pas encore remplies et nous lançons donc un appel chaleureux à tous les membres pour qu'ils organisent un toure, afin que nous puissions à nouveau découvrir un morceau de Belgique inconnu.

Avez-vous peur de l'organisation ?  Pas besoin, tout le conseil est prêt à vous aider.


Enfin, cette année, nous avons ENFIN notre réunion internationale VMAX tant attendue, en septembre, et de plus nous célébrons le 30ème anniversaire du club.  Cette année n'a pas de fin !  Passons une saison saine, sûre et agréable !
A bientôt,

Mark Op de Beeck

 

Vmax Club Belgium

et le comité Danny, Tom, Adrienne, Ann, Jo, Patje & Alain