Max info

Corona situatie en onze meeting : finale update 1 augustus 2020 "save the date 13 - 15 mei 2021"

 

Goede middag beste Vmax vrienden,

 

Zoals we reeds in onze laatste update vreesden, hebben we beslist om onze meeting NIET  te laten doorgaan op 5 en 6 september dit jaar.  Door het aanhoudende COVID-19 virus en het gevaar dat dit meebrengt, willen we stellig vermijden dat onze leden, internationale gasten en bezoekers ook maar enig gevaar lopen op besmetting.  Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat een meeting met de huidige maatregelen niet de gebruikelijke ambiance zal kennen, die iedereen gewoon is van onze club.

Na enige dagen van intens onderhandelen met de uitbater van de site en de gemeente Westerlo, kunnen we jullie met genoegen alvast het lang weekend van 

13 -14-15 mei 2021 in jullie agenda laten schrijven, want we verplaatsen gewoon onze internationale meeting naar die datum.

 

Concreet betekent dit dat de reservaties kunnen behouden blijven, maar we zullen een mail sturen naar iedereen die via de website heeft ingeschreven en hen de keuze geven tussen het behoud van de reservatie of een volledige terugbetaling van de gemaakte reservatiekosten.  Zelfs indien er mensen zijn die hun reservatie nu willen behouden maar tot 15 april volgend jaar toch willen annuleren, kan dit op eenvoudig verzoek per mail.  De terugbetalingen zullen gebeuren op het bankrekeningnummer dat de storting heeft gedaan, teneinde geschillen te vermijden.

Met enorm veel spijt in ons hart, gooien we voor dit jaar de handdoek in de ring, maar we staan meer dan ooit klaar om van onze meeting in 2021 een waar succes te maken, samen met jullie allemaal.

Alvast hartelijke dank voor jullie begrip en geduld.  We hebben tot begin deze week gevochten op dit jaar toch iets te doen voor de vele Vmax liefhebbers, maar op een bepaald moment moet de knoop doorgehakt worden. 

Aarzel niet ons te contacteren indien je nog vragen hebt en voor het overige SEE YOU NEXT YEAR @ OUR MEETING.  Blijf ondertussen “safe” en in goede gezondheid en laat ons samen dit corona jaar zo vlug mogelijk vergeten.

 

Vmax for ever ! 

Vmax Club Belgium

Makke, Danny, Tom, Adrienne, Ann, Jo, Patje & Alain

 

Situation Corona et notre meeting  : Dernière mise à jour 1 aout  "Save the date 13 - 15 mai 2021"

 

 

Bonjour chers Amis Vmax,

 

 

Comme nous l’avons déjà craignait, nous avons dû decider de remettre notre meeting 2020 vers le 13-14-15 mai 2021 et donc DE NE PAS AVOIR LE MEETING ce premier weekend de Septembre 2020.   Vu la situation COVID-19 actuelle et le danger que ceci engend, nous voulons absolument éviter que nos members, invites internationals et autres visiteurs, soient mis en danger.  D’autre part, nous sommes convaincus qu’un meeting en tenant compte de toutes les mésures de precaution, n’aura jamais l’ambiance Belge tellement connu et apprécié par vous tous.

Après que jours de negotiation intense avec le propriétaire du site et la commune de Westerlo, nous avons le plaisir de vous inviter à bien noter le longue weekend du 13-15 mai 2021 dans votre agenda, puisque nous remettons notre meeting à cette date.

 

Concrètement, ceci veut dire que vous pouvez garder votre reservation, mais nous contacterons dans le courant de la semaine encore ceux qui se sont inscrit par notre site web pour vous donner le choix entre annulation/remboursement des frais payés ou de garder la reservation.  Même si vous décidez de garder votre reservation maintenant, vous aurez toujours la possibilité de demander l’annulation et le remboursement integral avant le 15 avril 2021.  Le remboursement sera fait sur le compte bancaire que vous avez utilize pour le virement initial afin d’éviter tout abus.

 

Nous sommes vraiement navré de devoir vous annoncer cette mauvaise nouvelle, mais nous sommes plus que jamais prêts à rendre notre meeting de 2021 un franc succès, avec vous bien-sûr !!

Encore un grand merci pour votre comprehension et patience.  Nous avons fait tout pour, mais hélas un moment donné il faut le laisser.

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions.  Restez en bonne santé et essayons d’oublier le plus vite possible cette année corona !

 

Vmax for ever !

Vmax Club Belgium

Makke, Danny, Tom, Adrienne, Ann, Jo, Patje & Alain

 

 

Corona situation and our meeting 2020 : finale update 1st of August "Save the date 13-15 May 2021"

 

 

 

Hi dear Vmax friends,

 

​As we already mentioned in our latest update, we had to decide to postpone our meeting 2020 to the long weekend of the 13th-15th of May 2021.  This means that this year’s meeting in September WILL NOT TAKE PLACE.  Given the actual situation of the COVID-19 virus, we really want to avoid any possible contamination of our member, international guest and other visitors.  On the other hand, we are fully aware that a meeting with all the precaution measures that are required today, will not be a “Belgian” happening as the ones you use to know and for which we are famous !

After a few intens days of negociating with the site owner and the Westerlo community, we are pleased to announce you that our meeting will take place on the same site, next year on the 13t-15th of May 2021, So mark this right away in your agenda’s !!!

 

What does this mean for the existing reservations ?  You have the choice between keeping it or to have a full reimbursement.  Anyway, we will contact all people by mail individually and ask what they prefer.  This will be done in the coming days.  Even if you would decide to keep your reservation for the moment, you can still ask for a refund/cancelling until the 15th of April 2021.  In case of a refund we will use the same banking account as the one used for the initial payment.  This avoids any discussions later on.

 

We are really sorry to have to announce this very bad news, but we are more then ready to make our meeting 2021 a huge success, with all you guys !!

Again a huge thanks for your comprehension and patience, but at a certain moment decisions need to be made.

 

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.  Keep safe and let’s try to forget this horrible corona year.

 

 

 

Vmax For ever !

Best regards,

 

Vmax Club Belgium

 

Makke, Danny, Tom, Adrienne, Ann, Jo, Patje & Alain

 

 

2020 : Maxbox concepts

  • w-facebook
  • White Google+ Icon